แผนที่โรงแรมปาล์มสวีท

โรงแรมปาล์มสวีท ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ง่ายต่อการเดินทางมายังโรงแรม สามารถเดินเท้ามาได้ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีถึงโรงแรม กรณีใช้บริการรถรับจ้าง ค่าโดยสารจากสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ถึงโรงแรม ราคา 40 บาท